Кламер БГ - Новини: ЕС с цели за рециклиране на преносими, индустриални и за електромобили батерии

ЕС с цели за рециклиране на преносими, индустриални и за електромобили батерии

Greenpool

|
Пон, 10 Юли 2023г. 14:58ч.
ЕС с цели за рециклиране на преносими, индустриални и за електромобили батерии

ЕС с цели за рециклиране на преносими, индустриални и за електромобили батерии

Съветът на ЕС одобри в понеделник нови правила за целия жизнен цикъл на преносими батерии, индустриални и такива за електромобили, електрически скутери и други машини - от тяхното производство, продажба, събиране, рециклиране и повторна употреба на използваните за тях материали.

Правителствата въвеждат изисквания за края на жизнения цикъл на батериите, включително цели и задължения за събиране, за оползотворяване на материали и разширена отговорност на производителя.

Фирмите, пускащи на пазара преносими батерии, ще трябва да събират 63 на сто от използваните да края на 2027 г., а до 2030 г. количеството трябва да нарасне до 73 на сто от продадените батерии. Целта за събиране на отпадъци от батерии за леки превозни средства е 51 на сто до края на 2028 г. и 61% до края на 2031 г.).

Поставена е също така цел за оползотворяването на лития от използваните батерии до 50 процента до края на 2027 г. и 80% до края на 2031 г., като тук са възможни промени според развитието но пазара и технологиите и наличността на литий.

Регламентът предвижда задължителни минимални нива на рециклиране на индустриални, SLI батерии и EV батерии. Първоначално те са определени на 16% за кобалт, 85% за олово, 6% за литий и 6% за никел. Батериите ще трябва да съдържат документация за рециклируемо съдържание.

Целта за ефективност при рециклиране на никел-кадмиевите батерии е определена на 80% до края на 2025 г. и 50% до края на 2025 г. за други отпадъчни батерии.

Регламентът предвижда до 2027 г. преносимите батерии, вградени в уреди, да могат да се свалят и заменят от крайния потребител, оставяйки достатъчно време на операторите да адаптират дизайна на своите продукти към това изискване. Батериите на леките транспортни средства ще трябва да може се сменят от независим специалист, предвижда още регламентът.

Новите правила също така определят строги изисквания към производителите да проверяват източника на суровини, използвани за батериите, изключение ще се допуска само за автомобилите.

Днешното гласуване в Съвета на ЕС затваря процедурата по приемане. Предстои подписване от Съвета и Европейския парламент, публикуване в Официалния вестник на ЕС и влизане в сила 20 дни по-късно.

Инициативата е от голямо значение, особено с оглед на масовото развитие на електрическата мобилност и очаквания с над десет пъти ръст на търсенето на батерии до 2030 г., посочват от Съвета на ЕС.

mediapool.bg