Кламер БГ - Новини: Супер дрон ще търси важни за зеления преход минерали в находище "Асарел"

Супер дрон ще търси важни за зеления преход минерали в находище "Асарел"

Мини в бъдещето

|
Пет, 18 Авг 2023г. 08:04ч.
Супер дрон ще търси важни за зеления преход минерали в находище "Асарел"

България е част от проект за картографиране за редки и важни за зеления преход суровини

Супер модерен промишлен дрон, в комбинация с щадящи и сензорни методи за геоложки проучвания, ще търси в находището "Асарел", край Панагюрище, редки и изключително важни минерали за прехода към нискоемисионна икономика. България е една от седемте държави, в които ще се извърши такова проучване за наличие на критични суровини. Проектът AGEMERA е финансиран със 7.5 млн. евро по европейската програма "Хоризонт" и до края на юли 2025 г. трябва да състави карта за наличието на суровини като кобалт, боксит, литий, ванадий, ниобий, тантал и др., които са ключови за прехода към зелена икономика, развитието на дигиталните технологии и ресурсната независимост на Стария континент.

Планирано е новите технологии за геофизично проучване да обхванат обща площ от над 4700 кв. км в шест европейски и една африканска страни – Полша, Германия, Финландия, България, Испания, Босна и Херцеговина, както и в Замбия.

Партньори в научно-изследователския проект са 19 организации от 10 европейски страни - Финландия, Германия, Нидерландия, Хърватска, Естония, Унгария, Испания, Босна и Херцеговина, Полша и България. Консорциумът включва университети, научни институции, технологични компании и минни предприятия, а координатор е Университетът в гр. Оулу - Финландия. От българска страна участват компанията "Асарел-Медет", чието находище ще бъде проучено, както и Геологическият институт при БАН.

Уеб сайтът на проекта е номиниран в конкурса .eu Web Awards, като гласуването ще продължи до 18 август, а победителите ще бъдат обявени през месец ноември.

Какво предвижда проектът!

"AGEMERA ще позволи много детайлно да изследваме геоложкия потенциал на находище "Асарел" заради системата от иновативно комбиниране на най-модерните геоложки и геофизични методи. При нас ще се използва нов супер модерен промишлен дрон, заедно с пакет от неинвазивни и сензорни методи за проучвания при най-висока степен на автоматизация на данните в геоложките модели. Очаква се първо да получим, а след това и да анализираме голям набор от много точна информация за минералната характеристика на находището в дълбочина. Дейностите тук ще се извършват от наш екип минни инженери, геолози, минералози и специалисти от фирмените ни лаборатории", разказва инж. Ивайло Василев, директор на дирекция "Иновации, планиране и развитие" в компанията.

Целта на AGEMERA е да бъдат разработени и тествани иновативни и неинвазивни геофизични методи за проучване, чрез които да се детайлизира европейската карта на критичните материали.

Ивайло Василев разказва какво предвижда проектът

"Тъй като глобалното търсене на критични материали продължава да расте бързо, мобилизирането на вътрешния потенциал ще бъде съществено за Европа, която сега е силно зависима от вноса", коментира Василев. По думите му целта е Старият континент да стане по-устойчив и да развива своята стратегическа автономия. "Стратегията е проактивно да се инвестира в нови минни технологии, за да се отговори на нарастването на търсенето и да се работи за обезпечаването на европейските промишлени вериги за доставки, без което ще е невъзможен успешният преход към нисковъглеродна и цифрова икономика", допълва той.

Да отключим новите ресурси

Европа има дълги традиции в добива на базови метали като мед и цинк, но е по-малко успешна в разработването на проекти за добив на критични материали, въпреки че има значителен потенциал за тях, отчита проектът AGEMERA. Знанията и проучванията за потенциала на тези суровини и на значението им за пазара са предпоставка за информирано вземане на решения на ниво европейска общност, държава, компания и граждани, което може да отключи ресурсите на Европейския съюз по отношение на критичните материали.

Проектът ще анкетира гражданите в страните участнички, ще създаде образователен пакет за критичните суровини, насочен към училища и университети, и ще публикува онлайн игра с разпределението на критичните суровини в Европа. Наред с това ще се организират публични събития и ще се разпространяват новини, като целта е информацията за иновациите да достигане до 5 милиона граждани до 2030 г.

Предстои да създаде база данни с отворен достъп за социални, културни, екологични и икономически въпроси на хората, свързани с минното дело и проучването на полезни изкопаеми. В продължение на повече от 3 години експерти от различни европейски и африкански изследователски институции, минни компании и доставчици на услуги ще си сътрудничат, разработват и използват иновативни, щадящи околната среда методи и технологии. Така ще се идентифицират нови области на проучване на критични суровини, за да се подпомогне и развие устойчивият и отговорен добив на полезни изкопаеми.

Подготвяните иновации

Иновациите за съвременни геофизични проучвания, които трябва да бъдат разработени и тествани в реални условия по проекта AGEMERA до нивото на технологична готовност, ще позволят характеризирането на подземните дълбочини с различно покритие, обем и времеви интервал, разясняват специалистите от "Асарел-Медет". Някои от иновациите ще подкрепят активното и гъвкаво събиране на данни, докато други пасивно ще осигуряват ценна информация в по-дълъг времеви мащаб.

Например, проучванията с дронове са активни методи, покриващи бързо огромни площи, докато мюографията и сензорните техники са пасивни методи, които могат да покриват големи обеми с нарастваща точност с течение на времето. Всичко това създава уникално познание, което се различава от конвенционалните геофизични процедури при ниво на автоматизация от съвсем ново поколение. Сателитните дистанционни геофизични и дронни методи за наблюдение имат по-малки логистични разходи и изискват по-малко труд от конвенционалните геофизични методи.

Успехът на Х-mine привлича интереса към България

От "Асарел-Медет" разказват, че са били поканени за участие в AGEMERA след успешното приключване на техния иновативен проект Х-mine за технологии на бъдещето в минното дело. При него дружеството е било стратегически партньор в тестването на две пилотни установки за анализ на ядки и за сортиране на руда на лентов поток. Участието на панагюрската компания в проекта X-mine ѝ донесе браншовата награда за иновации за 2021 г.

Първата работна среща по реализацията на AGEMERA вече е проведена в Университета по приложни науки във финландския град Оулу. От страна на "Асарел-Медет" са участвали Десислав Иванов - главен инженер "Геология", и Росица Йорданова - сътрудник "Европейски проекти" в панагюрската минна компания.

Участниците в първата среща по проекта в Оулу, сн. "Асарел-Медет"

Основните цели и задачи на проекта са били представени от ръководителя му Яри Ютсенваара. Обсъдени са били подобни проекти и най-добрите начини за обмен на знания и добри практики с други научно-изследователски инициативи, както и геоложката специфика на находището край Панагюрище.

mediapool.bg