Кламер БГ - Новини: Минно-геоложкият университет влива млада кръв в индустрията

Минно-геоложкият университет влива млада кръв в индустрията

Мини в бъдещето

|
Пет, 18 Авг 2023г. 08:05ч.
Минно-геоложкият университет влива млада кръв в индустрията

Студентите в МГУ имат шанса да работят със свои идеи по реални бизнес проекти, сн. Минно-геоложки университет

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" е добрият пример за това как висшо учебно заведение, благодарение на своята гъвкава политика и висококвалифицирани специалисти, може добре да развие своите традиции и да работи в настоящето в отлично партньорство и в синхрон с потребностите на бизнеса.

Създаден през 1953 г. като самостоятелно висше училище, вече 70 години университетът подготвя специалисти с инженерна квалификация с достатъчно широк профил за работа в сложни производствени системи при проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и използването на полезни изкопаеми, опазване и възстановяване на природната среда.

Фокус на университета за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" е развитието му в 7 професионални направления, 18 базови специалности, в сферата на геологията, проучвателните дейности, минното дело, биотехнологията, екологията, компютърните технологии и автоматизацията, електромеханиката и електроенергетиката, управлението.

Съвременните магистърски програми са близо два пъти повече, разработени са съвместно с бизнеса и обхващат актуалните тенденции на развитие на компаниите. МГУ има акредитация за развитие на докторанти в 6 професионални направления. Единствен за България, университетът предлага обучение в професионално направление "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", което се нарежда в топ 5 на професионалните направления с най‐високи доходи на завършилите, сред всички 52 професионални направления у нас.

Моделът Наука- Бизнес-Образование

Сега гледащото напред образование е по-важно от всякога. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" и бизнесът в България многократно са доказвали и продължават да доказват, че заедно могат да постигнат много. Съвместното развитие на модела "Наука-бизнес-образование" е възможен благодарение на разбирането от страна на партньорите, че добро образование може да се получи само когато то е в синергия с най-добрите практики в света. Съвместните проекти на преподавателите с компаниите дават възможност да се представят проблемите, на които трябва да се намери решение, в учебните зали и студентите да участват пряко в процеса, да бъдат креативни и да се развиват като знаещи, можещи, модерно мислещи и уверени личности и специалисти.

Част от Студентския съвет на висшето училище, сн. Минно-геоложки университет

Обхванати са иновациите и материалът за курсовете е адаптиран да бъде възможно най-подходящ – включително актуални изследвания, теория и технологичен напредък. Фокус в обучението са учебните и производствените практики в реална работна среда, които изграждат професионални умения у студентите още преди да са завършили своето образование. Така, веднага след дипломирането си, те са отлично подготвени специалисти. Също така, развитието на минерално-суровинната индустрия води до повишаването на търсенето на този тип образование и специалисти, които са необходими за усъвършенстването ѝ.

Бъдещето

На фона на глобалните тенденции, развитието на минерално-суровинната и енергийна индустрия е необходимо условие за постигане на заложените цели за зелена трансформация и устойчиво развитие. Уникална по своята същност, тя създава ресурсната основа на съвременната икономика.

С навлизането в следваща индустриална революция и нарастващото използване на съвременни технологии като електроника, възобновяеми енергийни източници и автомобилна индустрия, търсенето на критични суровини като редкоземни метали, литий, кобалт и др. ще продължи да расте.

Несъмнено високите технологии и предстоящото преобразуване на цялата европейска икономика ще имат нужда от ресурси, а също и от специалисти, които да бъдат обучавани в специализирани университети като МГУ "Св. Иван Рилски"- единствен и уникален учебно-научен център в България, подготвящ инженерни кадри за минерално-суровинната индустрия на страната.

mediapool.bg