Кламер БГ - Новини: Средно 20 години живот губи всяка пациентка с рак на маточната шийка в България

Средно 20 години живот губи всяка пациентка с рак на маточната шийка в България

България

|
Пет, 28 Апр 2023г. 13:32ч.
Средно 20 години живот губи всяка пациентка с рак на маточната шийка в България

Средно 20 години живот губи всяка пациентка с рак на маточната шийка в България

Жените, починали от рак на маточната шийка у нас, са изгубили средно 20 години живот, от които 11 години са в трудоспособна възраст. Това сочи проучване за икономическата тежест на рака на маточната шийка в България, представено от доц. Христина Лебанова от катедра "Социална фармация и фармацевтично законодателство" към Медицинския университет в Плевен по време на експертна среща в рамките на Европейската имунизационна седмица (23-29 април).

"Средната възраст на починалите пациентки с рак на маточната шийка е 62 години, но през всяка една от годините имаме регистрирани смъртни случаи на много млади жени – на 24, 21 и 30 г. Още по-притеснителен е броят на починалите до 61-годишна възраст – почти половината от смъртните случаи", посочи доц. Лебанова.

Загубеният БВП от 2018 до 2020 г. варира между 4.5 и 6 милиона лева годишно от загуба на трудоспособност. Проучването обаче не е изчислило комулативните загуби от смъртта на пациенките в следващите години, през които те можеха да бъдат трудоспособни, обясни доц. Лебанова.

По над 10 млн. лв. годишно за лечение

Проучването обхваща период от 2018 до 2020 година. Пациентите с рак на маточната шийка през трите години са били съответно 1194, 1214 и 1132 души. Директните разходи за лекарствена терапия, болнично и амбулаторно лечение за трите години са над 34 милиона лева (34 588 140 лева). "От тези директни разходи 46 до 48% са за лекарствена терапия. И тъй като ракът на маточната шийка е ваксинопредотвратимо заболяване, почти всички разходи можеха да се спестят“, каза доц. Лебанова.

Тя обърна внимание, че това не са всички разходи, защото не знаем какво е доплащането от пациентите за прегледи извън обхвата на НЗОК, диагностичните тестове и проследяване.

Още по темата

Михаил Околийски, СЗО: Ваксината срещу HPV да влезе в задължителния календар

Фармакоикономиката не може да отчете и така наречените трудноизмерими разходи – на самото домакинство за болния. Така че икономическата тежест на заболяването е много по-голяма от отчетеното.

"Нашето проучване показва, че кумулативните директни разходи за рак на маточната шийка са 17.68 милиона евро за периода 2018-2020 г. Като се има предвид, че 89% от случаите на рак на маточната шийка са свързани с човешкия папиломавирус (HPV), то 15.74 милиона евро (89%) от разходите са причинени от HPV .Тези резултати показват важността на превенцията с ваксина от инфекцията с HPV, която е и основно средство за предотвратяване на случаите на рак на маточната шийка", коментира доц. Лебанова.

Ваксинация през целия живот

Вирусологът проф. Радка Аргирова обърна внимание, че ваксинопрофилактиката е важна не само в детска възраст и че трябва да се промотира и следва модел за ваксинация през целия живот като инвестиция за здраве.

"Това е стратегия, приета от здравните министри на европейските страни още през 2014 г. Защото ваксинацията е най-ефективният метод за предотвратяване на инфекциозни заболявания и всяка година спасява милиони хора от болести, увреждания и смърт. Ваксинирането за HPV се вписва напълно в стратегията за ваксинация през целия живот, защото населението застарява, появяват се нови заболявания и за да бъдат предпазени възрастните хора, всички инфекциозни агенти трябва да бъдат посрещнати със съпротива от ваксинирания човешки организъм. Най-важно е възрастното население да се ваксинира срещу HPV, пневмоинфекции, грип и херпес зостер", посочи тя.

"Крайно време е да спрат да умират у нас млади хора от свързани с HPV заболявания. Австралия планира да ликвидира рака на маточната шийка до 2030 г., а ние още се колебаем дали да се ваксинираме срещу HPV! Това е жестоко изоставане“, коментира проф. Аргирова.

Още по темата:

България изостава от глобалните цели за елиминиране рака на маточната шийка

Въпреки че ефектът на ваксината срещу HPV може да се види ясно след десетилетие, то в Италия тези ползи са настъпили изключително бързо. Когато в Италия започват да ваксинират целевите групи за HPV, само след 10 месеца са спестили 10 пъти повече пари на обществените фондове за здравеопазване.

Послания към обществото и властите

Новосъздадената коалиция HPV, която обединява специалисти, експерти и неправителствителствени организации, отправи няколко важни послания към обществото и към институциите, водещи здравната политика в България:

Подходът на имунизация през целия живот допринася за подобряване на общественото здраве, подпомага устойчивостта на здравната система и съдейства за икономическия просперитет на държавата;

Залагане на годишни цели за ваксинално покритие в съответствие с националната имуназиционна програма и препоръка на Световната Здравна Организация;

Моделът на ваксинации през целия живот е инструмент и за борба с антимикробната резистентност, защото се предотвратява ненужната употреба на антибиотици, намаляват разходите за болнично лечение и за лекарства;

Регулярно проследяване за достигане на заложените цели и публично обявяване на постигнатите резултати, както и стимули за тяхното постигане;

Ангажираност на отговорните институции за информираност на таргетните групи, чрез национална информационна кампания на министерство на здравеопазването и кампании на регионални здравни инспекции;

Членовете на Коалиция HPV изготвиха план за действие, чиято първа крачка е изискването на периодичен отчет от Министерство на здравеопазването как се изпълнява вече приетата Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България (2021-2024 г.). Съответният документ ще бъде внесен в МЗ в идната седмица.

Планирана е мащабна информационна кампания за превенция на HPV-свързани заболявания, насочени към родители на деца от таргетните групи.

mediapool.bg