Кламер БГ - Новини: Финално ЕП прецизира задълженията за станции за електромобили и водород

Финално ЕП прецизира задълженията за станции за електромобили и водород

Greenpool

|
Вт, 11 Юли 2023г. 19:58ч.
Финално ЕП прецизира задълженията за станции за електромобили и водород

В момента основен проблем пред закупуването на електромобили е недостатъчната мрежа за зареждане,

Финално Европейският парламент прие новите правила за зарядни станции за електромобили и такива за водород като прецизира изискванията спрямо предишни обсъждани варианти.

Остава задължението до 2026 г. на всеки 60 км от пътищата, които са част от европейската TEN-T мрежа да има зарядни станции за електромобили, но е записано, че тяхната мощност трябва да е минимум 400 kW, а до 2028 г. мощността им да се увеличи до 600 kW. За камиони и автобуси такива зарядни станции трябва да се подсигурят на всеки 120 км. Те следва да бъдат инсталирани на половината от главните пътища на ЕС до 2028 г., с мощност от 1400 kW до 2800 kW в зависимост от пътя.

Държавите от ЕС трябва също така да гарантират разполагането на станции за зареждане с водород най-малко на всеки 200 км по основната TEN-T мрежа до 2031 г. Намерението на ЕК беше за 150 км в този срок, ЕП предложи скъсяване на разстоянието на 100 км и срок до 2028 г. до 2028 г., но сегашното решение е компромис спрямо първоначалните планове и на двете европейски институции.

За потребителите на превозни средства, работещи с алтернативно гориво, трябва да се осигури възможност да плащат лесно на зарядните пунктове (с платежни карти или безконтактни устройства и без да е необходимо да имат абонамент), а цената на тези горива ще трябва да се показва за kWh, kg или за минута/сесия.

Еврокомисията ще трябва да създаде "база данни" на ЕС относно данните за алтернативните горива до 2027 г., за да се предостави на потребителите информация за наличността, времето за изчакване или цената на различните станции.

По-екологични морски горива

Евродепутатите приеха и нови правила за по-чисти морски горива. По време на преговорите със Съвета те гарантираха, че корабите ще трябва постепенно да намалят емисиите на парникови газове, като ограничат количеството парникови газове в използваната от тях енергия (под равнището от 2020 г.) с 2% от 2025 г. нататък до 80% от 2050 г. нататък. Това ще се прилага за кораби с брутен тонаж от 5000 тона, на които по принцип се дължат 90% от емисиите на CO2, и за цялата енергия, използвана на борда на пристанищата на ЕС или между тях, както и за 50% от енергията, използвана при плавания, когато пристанището на заминаване или пристигане е извън ЕС или в най-отдалечените региони на ЕС.

За да се намали значително замърсяването на въздуха в пристанищата, от 2030 г. нататък контейнеровозите и пътническите кораби ще бъдат задължени да използват електрозахранване на брега за всички нужди от електроенергия, докато са закотвени на кея в големите пристанища на ЕС.

Новите правила също така определят цел за 2% използване на възобновяеми горива от 2034 г., ако Комисията докладва, че през 2031 г. възобновяемите горива от небиологичен произход представляват по-малко от 1% от горивния микс.

"Използването на по-устойчиви, възобновяеми и ефективни енергийни решения в транспортния сектор ще помогне за намаляване на емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха, ще подобри качеството на живот на гражданите и ще създаде нови висококачествени работни места. Новите правила ще спомогнат и за разгръщането на повече инфраструктура за зареждане и ще я направят толкова лесна за използване, колкото и традиционните бензиностанции", коментира докладчикът на Европарламента относно инфраструктурата за алтернативни горива Петър Витанов (С&Д, България).

"Новите правила определят най-амбициозния в света път за декарбонизиране на морския транспорт. Те са насочени към 90 % от емисиите на CO2 в морския транспорт, като същевременно предпазват най-малките корабособственици и пристанища от разходи и административна тежест. Те превръщат Европа в лидер в създаването на търсене за устойчиви горива и насърчаването на иновациите", посочи докладчикът за устойчивите морски горива Йорген Варборн (ЕНП, Швеция).

Новите правила относно инфраструктурата за алтернативни горива бяха приети с 514 гласа "за", 52 гласа "против" и 74 гласа "въздържал се", а новите правила относно устойчивите морски горива бяха подкрепени с 555 гласа "за", 48 гласа "против" и 25 гласа "въздържал се". След като Съветът одобри и двата закона, правилата за инфраструктурата за алтернативни горива ще се прилагат шест месеца след влизането им в сила, а правилата за устойчивите морски горива ще се прилагат от 1 януари 2025 г.

mediapool.bg