Кламер БГ - Новини: Общините в Европа не са готови за зеления преход

Общините в Европа не са готови за зеления преход

Greenpool

|
Ср, 05 Юли 2023г. 16:16ч.
Общините в Европа не са готови за зеления преход

Илюстрация: Пиксабей (Pixabay)

Общините в Европейския съюз не са подготвени за зеления преход. Основните причини са недостига на инвестиции и липсата на умения у местната власт. Това показва проучване на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) проведено сред 744 общини в ЕС през 2022 г.

Според него 60 % от общините считат за недостатъчни инвестициите, които те са направили през последните три години в инфраструктура за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях.

Над две трети от общините (69%) не разполагат с експерти с умения за оценка на околната среда и климата, показва още изследването. Това е сериозен проблем за изпълнението на местните инвестиционни програми, посочват от ЕИБ.

Според около 80 % от общините липсата на финансиране, продължителността на процедурите и несигурността по отношение на нормативната уредба са пречки пред инвестициите.

Предвид факта, че на общините се падат почти половината от публичните инвестиции в ЕС, тези констатации са от огромно значение, отчита ЕИБ.

Основни заключения

Липса на финансиране, както и несигурните и продължителни нормативни процеси продължават да пречат на общините да планират важни инвестиции. Наред с това, в процеса на изпълнение недостигът на квалифицирана работна ръка и пречките по веригата на доставки пораждат сериозни ограничения. Това са основните предизвикателства при зелените инвестиции пред общините, е едно от заключенията на проучването.

Изследването изтъква изключителната важност от осигуряване на необходимото обучение на настоящата и бъдещата работна сила. Общините отчитат затруднения при намирането на експерти с умения в областта на околната среда и климата, както и такива с технически и инженерни познания. Справянето с тези предизвикателства има ключово значение за успешното изпълнение на инвестиционните планове, посочват от ЕИБ.

Финансовата институция отчита, че смекчаването на последиците от изменението на климата, адаптирането към него и цифровата инфраструктура ще играят основна роля в инвестиционните планове на общините през следващите три години.

Проучването показва, че повече от шест на всеки десет общини изразяват неудовлетвореност от досегашните си инвестиции в мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него. В същото време 40 % отчитат неудовлетвореност от инвестициите в цифрова инфраструктура.

Изследването показва и задълбочаване на регионалните различия. Европейските общини са по-напреднали в процеса на своя цифров преход, отколкото в зеления преход. И докато в регионите с по-високи доходи делът на общините, които инвестират активно и в двата прехода, е по-висок, то в по-слабо развитите региони се сблъскват с предизвикателства при постигането на подобен напредък, отчита ЕИБ.

Коментари

"Общините в цяла Европа са изправени пред значителен недостиг на инвестиции, особено в инфраструктурата за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него. От решаващо значение е създателите на политики и заинтересованите страни да преодолеят тези слабости и да приоритизират устойчивите и жизнеспособни инвестиции за постигане на по-екологично и по-цифровизирано бъдеще. Постоянният недостиг на умения, включително на ниво общини, трябва да бъде преодолян в цяла Европа с цел адекватно изпълнение на регионалните и общоевропейските инвестиционни програми", коментира Дебора Револтела, главен икономист на ЕИБ.

"Общинските инвестиции са основата за осигуряване на постоянна подкрепа за хората и предприятията. Тъй като общините реализират значителен дял от публичните инвестиции, е наложително те да разполагат с необходимите ресурси, експертни познания и стабилни мрежи за сътрудничество с оглед на ефективното изпълнение", заяви Рикардо Мауриньо Феликс - вицепрезидент на ЕИБ. По думите му светът се развива с бързи темпове и ролята на общините в екологичния и цифровия преход става все по-важна.

Дейността на ЕИБ в регионите на сближаване

Днес ЕИБ публикува нов доклад, в който се анализира дейността на Групата на ЕИБ в регионите на сближаване в Европа през 2022 г. Докладът разглежда приноса на Групата на ЕИБ към иновациите за приобщаващ зелен и цифров преход и неговото макроикономическо въздействие.

През 2022 г. Групата на ЕИБ е осигурила 28.4 млрд. евро за проекти в регионите на сближаване.

През 2022 г. подкрепата за иновациите възлиза на 25 % от общия размер на заемите на ЕИБ, от които 4.6 млрд. евро (34 %) са в регионите на сближаване. Увеличава се делът на зелените инвестиции: както и през 2021 г., делът на зелените инвестиции, финансирани от ЕИБ в регионите на сближаване, превишаваше общия размер на инвестициите в ЕС, в съответствие с Насоките на ЕИБ за сближаване. Те предвиждат значително увеличение на кредитирането за мерки за климата и околната среда в регионите на преход и в по-слабо развитите от тях.

"Въпреки че регионалното сближаване е засегнато от геополитическата несигурност, притока на бежанци и енергийния шок, градовете и регионите трябва да продължават да се променят, за да постигнат целите на Европейския съюз в областта на климата и да преодолеят цифровото разделение. Иновациите са от решаващо значение за справяне с тези предизвикателства", каза Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ. Тя допълни, че групата на ЕИБ разполага с широк набор от финансови и консултантски инструменти в подкрепа на тези политически цели, които вече са доказали своето осезаемо въздействие.

mediapool.bg