Кламер БГ - Новини: Кораби и камиони на втечнен газ допринасят за по-чист въздух

Кораби и камиони на втечнен газ допринасят за по-чист въздух

Greenpool

|
Пет, 22 Фев 2019г. 14:47ч.
Кораби и камиони на втечнен газ допринасят за по-чист въздух

Използването на втечнен природен газ в транспорта може да има съществен принос в борбата за намаляване замърсяването на въздуха и да помогне на кораби и камиони да изпълняват по-добре ангажиментите си за свиване на изхвърляните от тях парникови газове.

Това сочи публикувано в Берлин изследване "Втечненият природен газ – нова енергия за кораби и камиони? Факти, тенденции и перспективи“, проведено от компанията "Шел" (Shell) в сътрудничество с Германския авиокосмически център (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) и Хамбургския технически университет (TUHH). Целта на проучването е да даде принос към по-общия дебат за горивата с по-малко отражение върху климата, съобщиха от петролно-газовата компания.

Според него, ако 6000 големи кораба в света и 480 000 камиона в ЕС преминат на втечнен природен газ (LNG) до 2040 г., емисиите на парникови газове от корабния транспорт могат да се намалят със 132 милиона тона и – в зависимост от технологията на двигателите – с до 4.5 милиона тона от тежкотоварния пътен транспорт.

Съотношение на био втечнен природен газ от 30 на сто при камионите би позволило допълнително намаляване на въглеродните емисии с още 20%.

За сравнение в момента целият германски транспортен сектор отделя близо 166 милиона тона парникови газове.

"Виждаме сериозен потенциал в използването на втечнен природен газ в транспорта – особено при контейнеровозите с техния сравнително висок разход на гориво поради голямата изисквана мощност. От друга страна, пътническите кораби ще играят по-скоро ролята на пионери. Замяната на мазута с втечнен природен газ може да доведе до значителни предимства по отношение на емисиите“, коментира главният икономист на "Шел" в Германия д-р Йорг Адолф, цитиран в съобщението.

"В търговския пътен транспорт втечненият природен газ е особено подходящ за тежкотоварни камиони като алтернатива на дизела. За да се постигнат големи намаления на емисиите обаче, трябва да се използва втечнен природен газ от възобновяеми източници – например био втечнен природен газ“, обяснява експертът по транспорта от DLR инж. Андреас Лишке.

Международната агенция по енергетиката (IEA) очаква световната търговия с газ да нарасне с две трети до 2040 г., като 80% от този ръст ще се дължат на втечнения природен газ. Днес втечненият природен газ представлява около 8–9% от общото потребление на газ, но до 2040 г. неговият дял ще достигне близо 14%., според агенцията

В транспорта корабите са един от основните източници на замърсители на въздуха. Освен това на международния корабен транспорт се падат близо 3% от световните емисии на CO2. Втечненият природен газ за момента се смята за единствената логична и достатъчно разработена алтернатива на корабните горива на нефтена основа. Затова и изследването прогнозира до 2040 г. флотът от кораби на втечнен природен газ да расте много по-бързо от целия световен флот. Контейнеровозите са най-динамичната категория кораби, докато пътническите кораби – например лайнерите и фериботите – ще играят ролята на пионери.

В пътния транспорт втечненият природен газ е подходящ предимно за използване в тежкотоварните автомобили. Ако сегашните тенденции се запазят, до 2040 г. броят на тези автомобили в ЕС ще нарасне с 307 000 и ще достигне 2.76 милиона. 480 000 (17%) от тежкотоварните автомобили ще имат LNG двигател и ще елиминират потреблението на 11,5 милиарда литра дизел. Днес има около 4000 LNG камиона, посочват от "Шел".

"За да се въведе и насърчи използването на втечнен природен газ с ниски емисии, е необходима отворена към технологиите подкрепа за възобновяеми източници в снабдителната верига на втечнения природен газ и съдействие за изграждането на необходимата инфраструктура. Нужни са сигурни икономически ползи, за да се убедят потребителите в предимствата на LNG технологията – например чрез регулаторни и финансови инструменти“, обяснява Йорг Адолф.

"Българските транспортни фирми могат да се поучат от опита на своите колеги в развитите страни в Западна Европа, които диверсифицират снабдяването с гориво в транспорта и търсят нови, екологични и по-ефективни горивни решения за своята транспортна флота. С тях се обединихме около извода, че използването на втечнен природен газ в транспорта в България ще стане възможно след създаването на съответната регулаторна рамка и финансови стимули, както на така необходимата инфраструктура“, коментира Камелия Славейкова, изпълнителен директор на "Шел България".

Ръководеният от "Шел" консорциум "БиоЕлЕнДжи ЮроНет" (BioLNG EuroNet$ планира да изгради 39 търговски обекта за втечнен природен газ в средносрочен план по основните транспортни коридори от Испания до източна Полша. Компанията вече експлоатира 9 станции за втечнен природен газ в Холандия, Белгия и Германия. През следващите 12 месеца предстои откриването на още четири обекта в Германия.

В сравнение с дизела втечненият природен газ отделя с до 25% по-малко CO2, с до 90% по-малко азотен оксид и почти никаква сяра и прахови частици.

Дизелът се продава на литър, докато втечненият природен газ се продава на килограм, като енергийната плътност на литър дизел се равнява на 0.72 кг втечнен природен газ.

mediapool.bg