Кламер БГ - Новини: ЕП прие план за енергийни спестявания с 11.7% до 2030 г.

ЕП прие план за енергийни спестявания с 11.7% до 2030 г.

Greenpool

|
Вт, 11 Юли 2023г. 18:43ч.
ЕП прие план за енергийни спестявания с 11.7% до 2030 г.

ЕП прие план за енергийни спестявания с 11.7% до 2030 г.

Европейският парламент одобри във вторник нови правила за увеличаване на енергийните икономии на държавите членки като целта е колективно до 2030 г. да се спестят минимум 11.7 на сто от използваните през 2020 г. количества.

Намаляването както на първичното, така и на крайното потребление на енергия трябва да започне през 2025 г., когато е заложено да се икономисат 1.3 на сто, а всяка следваща година икономиите да се увеличават, за да стигнат 1.9 процента за 2020 г.

Предвиден е стабилен механизъм за мониторинг и изпълнение, за да се гарантира, че държавите членки ще изпълнят своя национален принос към тази обвързваща цел на ЕС, посочват от Европарламента.

Целта обхваща местни, регионални и национални мерки в различни сектори - например публична администрация, сгради, предприятия, центрове за данни и др. За публичния сектор са предвидени по-тежки икономии от 1.9 на сто всяка година. Също така държавите членки всяка година трябва да превръщат поне 3 процента от обществените сгради в такива с почти нулево потребление на енергия или нулеви емисии. Въвеждат се и нови изисквания за ефективни системи за централно отопление.

"Енергийната криза не е приключила. Няма гаранция, че следващите зими ще бъдат толкова меки, колкото последната. През следващите седем години трябва да осъществим необходимите структурни промени", заяви докладчикът по темата Нилс Фулсанг (С&Д, Дания). "Доволен съм, че успяхме да подтикнем държавите членки към много по-амбициозни цели за енергийна ефективност. Това е от решаващо значение, за да не зависим повече от руската енергия в бъдеще и да можем да постигнем целите си в областта на климата. Днешното гласуване е голяма победа; то е не само добро за нашия климат, но и лошо за Путин", допълни той.

Новото законодателството бе прието с 471 гласа "за", 147 гласа "против" и 17 гласа "въздържал се". Предстои то да бъде одобрено и от Съвета на ЕС, за да влезе в сила.

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия прие пакета "Подготвени за цел 55", с който се адаптира съществуващото законодателство в областта на климата и енергетиката, за да се постигне новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с минимум 55% до 2030 г. Пакетът включва и преработката на съществуващата Директива за енергийната ефективност, като нейните разпоредби се привеждат в съответствие с новата цел за 55% спад на въглеродните емисии.

mediapool.bg