Кламер БГ - Новини: Центърът за речни информационни услуги в Русе ще бъде завършен до средата на годината
Морски вести

Центърът за речни информационни услуги в Русе ще бъде завършен до средата на годината

Морски вести

|
Ср, 08 Ян 2014г. 09:29ч.
Центърът за речни информационни услуги в Русе ще бъде завършен до средата на годината

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В края на ноември приключиха основните строителни дейности по изграждането на Центъра за речни информационни услуги и бе подписан Акт 14 за приемане конструкцията на сградата. До окончателното завършване на първата по рода си специализирана сграда за управление на корабния трафик, която се изгражда у нас, предстои монтирането на вътрешните инсталации и осигуряване на комуникациионните връзки на РИС-центъра, на техническото оборудване и оформянето на фасадата и околното пространство.

Сградата е проектирана при спазване на съвременните изисквания за енергийна ефективност.

Външните стени

са проектирани по специална технология за осигуряване

необходимите параметри за шумо- и топлоизолация. Екстериорното решение на сградата

предвижда облицовъчни системи, високоустойчиви на атмосферни условия, които да осигуряват необходимата хидро – и топлозащита и да хармонират

на специфичния облик на сградата. За остъкляването ще се използва алуминиева система с вградени слънцезащитни оптични елементи, които осигуряват защита от прегряване, пропускайки естествената светлина. Това са само част от елементите, които дават възможност за постигане на максимален коефициент на енергийна ефективност.

На покрива на сградата, където ще бъдат монтирани релейни и радарни антени, необходими за работата на информационната система, се предвижда да бъде изградена и фотоволтаична система, която ще осигурява висока степен на енергийна независимост. Извършената предварителна оценка показа, че след изпълнение на проекта сградата ще отговаря на клас „A” за енергопотребление.

С изграждането на Центъра за речно-информационни услуги ще бъде създадена на високотехнологична, съвременна и интелигентна сграда, със знаков и запомнящ се архитектурен образ, която да се

вписва хармониччно в съществуващата градска среда.

Проектирането и изграждането на центъра за речни информационни услуги се финансира в рамките на

проект: „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав –БУЛРИС”

– Фаза 2, Лот 1: „Изграждане на РИС ЦЕНТЪР РУСЕ и строителен надзор”, финансиран по Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Maritime.bg – Курс