Кламер БГ - Новини: Съвет ще определя кой има право да отваря аптека в отдалечените региони

Съвет ще определя кой има право да отваря аптека в отдалечените региони

България

|
Четв, 16 Ян 2014г. 15:58ч.
Съвет ще определя кой има право да отваря аптека в отдалечените региони

Експертен съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти ще решава кой, при наличието на повече желаещи, ще има право да отвори аптека в дадено населено място. Това е заложено в промените, които депутатите приеха в четвъртък в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

По думите на председателя на парламентарната здравна комисия Нигяр Джафер, съветът ще представлява консултативно звено, което ще изготвя становища и ще прави мотивирани предложения до здравния министър.

Приетите нормативни промени обаче предизвикаха притеснения, че това ще ограничи конкуренцията на пазара на лекарства. След заседанието Джафер отхвърли тези тревоги. Няма да се ограничи конкуренцията, увери тя и обясни, че промените са насочени не към големите градове, а към регионите, където има недостиг на аптеки, както и че единствената цел на измененията е да се подобри достъпът на гражданите до лекарства.

"Трябва да се работи в посока на това да се стимулира желанието на юридическите и физическите лица да разкриват аптеки в отдалечените региони. В този смисъл смятам, че експертният съвет ще повиши капацитета на Изпълнителната агенция по лекарствата”, посочи Джафер.

Съветът ще включва трима членове от квотата на Българския фармацевтичен съюз, по един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища и четирима души от Изпълнителната агенцията по лекарствата. В него няма да влизат лица, които са собственици, членове на управителни и контролни органи на търговски дружества или еднолични търговци с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти, както и съдружници или акционери, които притежават повече от 5-процентов дял от капитала на такива дружества.

"Не може мерките да имат ефекта на слон в стъкларски магазин. Лекарствената политика трябва да има цялостна визия, такава не видяхме досега", посочи Джафер и заяви, че очаква от здравното министерство да предприеме и други действия в контекста на приетите от Министерския съвет в сряда мерки за подобряване на контрола в здравната система. Те бяха въведени от правителството по бързата процедура, тъй като са включени в регламента за разблокиране на втория резерв на НЗОК, от който касата ще покрие дефицита в болничната помощ, с който влезе в 2014 г.

mediapool.bg