Кламер БГ - Новини: Сменените имена

Сменените имена

България

|
Вт, 07 Ян 2014г. 18:12ч.
Сменените имена

Землище с. Каменар

Акча ач – Ялово

Армут табия – Крушев редут

Еши тарла – Зелената нива

Кайнаците – Изворите

Кайряк – Камънака

Кама тарла – Крайна нива

Кара ач – Чернево

Караач – Брястово

Каракуш – Орлово

Карасолук – Стръмното

Каратекемлика – Трънището

Костадин йолу – Костадинов път

Костандилер – Костандовци

Куванлъка – Кошера

Кум тарла – Пясъчника

Кърчанлък – Кичевско

Кърши тарла – Насрещното

Кьор бунар – Слепия кладенец

Мезарлък – Старото гробище

Пелит тарла – Жълъдова нива

Пунар алча – Под кладенеца

Пъндъклък – Лешниково

Саракайлар – Жълт камък

Чукур тарла – Чернозема

Яйла – Поляната

Мера бою – Голямата мера

Землище с. Тополи

Арпалъка – Луково

Ачмите – Коренището

Беглик чеир – Сбора

Бостан тарла – Овчага

Гебеджански път – Белославски път

Герен чеир – Мочурище

Ибиш йолу – Иваново

Каваклък – Тополница

Какракуш тепе – Орлов хълм

Камбура – Асфалтова база

Клисе баир – Църковище

Козаджи – Козарско

Таш тарла – Каменяк

Ченгене чешма – Кривата чешма

Чукур тарла – Долна нива

Землище кв. Виница

Кокар пунар – Миризлив кладенец

Кълчикли кайнак – Къпинов извор

Коджа тепе – Големия хълм

Драгу кула – Кукерово

Парашкева алтъ – Св. Петка

Долаплъ кая – Долапа

Тепелер аркасъ – Зад хълмовете

Шидерин малкою – Шидерова стока

Чукур тарла – Долна нива

Куру тарла – Горска нива

Ямач тарла – Гранична нива

Банала чешма – Болярска чешма

Кълчикла – Къпинака

Кара таш – Черния камък

Канара юсти – Над канарата

Джевизли тарла – Орехова нива

Дере бою – Край дол

Парашкева алтаса – До св. Петка

Акчелар – Белица

Баба алино – Светеца

Аязма – Извора

Бостан тарла – Динена нива

Бостанджика – Бостана

Варна йолу – Варненски път

Дели сава – Сава

Дермен йолу – Воденичарския път

Джеферли йолу – Кичевски път

Дилбер чешма – Хубава чешма

Драгу дере – Кукерското

Кабакум – Големия пясък

Каваклар – Тополите

Казълджик пунар – Дрянов извор

Канара йолу – Скалния път

Кара али – Чернака

Кара тепе – Черни връх

Каракаш – Черновеждия

Кокодива – Градището

Кору тепе – Горски връх

Ламбур пунар – Гъстака

Лафолу – Приказките

Манастир тепе – Манастирски връх

Манда гьолджу – Биволската локва

Мантар тепе – Манатарката

Мешелик – Дъбака

Мешелика – Дъбака

Мишелика – Дъбака

Палат йолу – Дворцовия път

Папаз чаир – Попови ливади

Пелит тарла – Жълъдова нива

Саръ баир – Жълтия баир

Таушан тепе – Зайчи връх

Телки пунар – Лисичи кладенец

Тепеджиклер – Връхчетата

Узун келеме – Дългия дол

Фатрико – Дълбокото

Шидер малкою – Шидерова стока

Ясарлък – Залеза

Орта ачма – Средния корен

Баир баши – Големия баир

Малкою – Стоката

Кьор дермен – Сухата воденица

Ачма – Коренището

Ана дере – Майчин дол

Токат баши – Портата

Ян тепе – Страничния връх

Алтън тарла – Златна нива

Гермето – Преградата

Канара юстю – Под канарата

Каракаш юстю – Черново

Драгу тарла – Кукерска нива

Ямач (ямача) – Граничар

Хор тепе – Голия връх

Горен каракаш – Горно черново

Кору дере – Горски дол

Димитри чешме – Димитрова чешма

Ерек тарла – Сливова нива

Ян тарла – Странична нива

Бати пунар – Срутения кладенец

Еникьой йолу – Кумановски път

Чукура – Ниското

Фъндъклък – Лещака

Тонево тепе – Тонев връх

Драгу кола – Кукерово

Екши алма – Киселицата

Каракаш тепе – Черни връх

Землище с. Звездица

Адата – Острова

Бонджук дере – Мънистов дол

Екши алма – Киселицата

Каракольов чукур – Каракольово

Кемекчията – Кости

Олуклу тепе – Шарен връх

Палаза – Охраната

Перлекини – Блясък

Ташлъ гечит – Калдъръма

Тепето – Хълма

Улуклията – Вадата

Юртлука – Селището

Кору чешма – Горска чешма

Миликия – Имението

Землище с. Константиново

Белия ямач – Белия скат

Бигич – Вира

Боаза – Прохода

Бонджук дере – Мънистов дол

Герена – Мочура

Далън чешма – Потъналата чешма

Есек борун – Високия нос

Ешек тарла – Магарешка нива

Ешекчия – Старо село

Исек борун – Високия нос

Иски бостан – Старата градина

Кабата – Стара нива

Караманачмасъ – Биволари

Каратепе – Врани връх

Картала – Орлов връх

Кокар пунар – Миризлив кладенец

Колузлука – Усоето

Кулактърла – Кулашко

Кьомен дере – Могила

Мениджитърла – Мъжка нива

Миликия – Имението

Мимикия – Имението

Озмина – Къпалото

Су юрдере – Биволски дол

Снапонар – Ясен кладенец

Снапунар – Ясен кладенец

Срещу бонджук дере – Срещу мънистовия дол

Срещу юрдере – Срещу биволския дол

Съзлъкола – Тръстиков дол

Табите – Редута

Чеира – Ливадата

Юр дере – Биволски дол

Язалджика – Надписа

Кокар понар – Миризлив кладенец

Гюргенджата – Габъра

Баладжалъка – Хармана

Землище кв. Галата

Герген чешме – Габрова чешма

Каин гечик – Бабин проход

Карач борун – Брястов нос

Кокарджа – Боище

Кору кокарджа – Горско боище

Манол чешме – Манолова чешма

Мимишона – Приселско

Орта борун – Средния нос

Патрабана – Стражата

Сакама дере – Пясъчния дол

Таушанлията – Зайково

Тепе тарла – Високата нива

Токат янъ – Вратника

Чиган – Тъпана

Чок бунар – Големия кладенец

Паша дере – Царски залив

Ески балар – Старите лозя

Ада бахча – Еленско

Землище кв. Аспарухово

Малкия джанавар – Малко Шкорпилово

Мара сарта – Пещера

Араб табия – Редута

Кючук караач – Брестак

Джанавара – Шкорпилово

Туфла кула – Тухлената кула

Землище кв. Владиславово

Атанас тарла – Атанасова нива

Боклук тарла – Нивата

Герен чаир – Мочурище

Джанаварски път – Шкорпиловски път

Дюсчелии – Равни връх

Кайряк – Синора

Кьор бунар – Сух кладенец

Кюклюк – Кореняка

Мешели тепе – Дъбов връх

Узун давлам – Кошарите

Яйла баши – Равна поляна

Балъм дере – Дъбов дол

Байряка – Знамето

Землище кв. Изгрев

Кокарджа – Гледка

Франга дере – Каменарски дол

mediapool.bg