Кламер БГ - Новини: Пристанищата в Бургас, Варна и Русе завършили годината с печалби

Пристанищата в Бургас, Варна и Русе завършили годината с печалби

България

|
Пет, 17 Ян 2014г. 11:26ч.
Пристанищата в Бургас, Варна и Русе завършили годината с печалби

pristanishte-varna

На вчерашната пресконференция за представяне резултатите от работата на МТИТС, министърът на транспорта кап. Данаил Папазов представи положителните резултати на няколко държавни предприятия от морската индустрия. 

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е завършило годината със счетоводната печалба възлизаща на около 18 млн. лв. Прогнозните приходи на дружеството са над 73 млн. лв., а разходите са около 55 млн. лв. През 2013 г. ДППИ е направило инвестиции в общ размер на близо 12 млн. лв., което е с над 2 млн. лв. повече от инвестициите година по-рано.

„Пристанище Варна“ ЕАД е обработило близо 11 млн. тона товари, което е абсолютен рекорд за последните години. Очакваният финансов резултат за 2013 г. е в размер на близо 5 млн. лв. (4,801 млн. лв.), като се отчита увеличаване с над 16% спрямо отчета за 2012 г. (4,135 млн. лв.) и с 92% спрямо Бизнес план 2013 г. (2,5 млн. лв.). Реализирана бе приоритетна инвестиция № 1 – доставката на два нови мобилни пристанищни крана – тип HMK 170 E – на стойност над 9 млн. лв.

„Пристанище Бургас“ ЕАД е изпратило 2013 година с приходи в размер на 20,580 млн. лв., което е с 5.3% над планираните. Очакваната чиста печалба на дружеството е 3,510 млн. лева, като планираната печалба за 2013 г. е 510 хил. лева. Това е с около 588% над планираното.

През изминалата 2013 г. в терминалите на „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД бяха обработени 595 хил. тона товари. При сравнение с предходната 2012 година дружеството отчита спад на съвкупния товарооборот в размер на 153 хил. тона или 20,5 %. Въпреки това дружеството отчита печалба от 588 хил. лв. за 2013 г., която е близо 4 пъти по-голяма от отчетената през 2012 г. в размер на 150 хил. лв.

Maritime.bg – България