Кламер БГ - Новини: Препоръките на Брюксел: Ясни правила за назначенията, независимо разпределение на делата, координация на борбата с корупцията

Препоръките на Брюксел: Ясни правила за назначенията, независимо разпределение на делата, координация на борбата с корупцията

България

|
Ср, 22 Ян 2014г. 17:21ч.
Препоръките на Брюксел: Ясни правила за назначенията, независимо разпределение на делата, координация на борбата с корупцията

Ясни правила, стандарти и контрол при назначенията в съдебната система, гаранции за независимото разпределение на делата и възможност Висшият съдебен съвет (ВСС) да реагира в случаи на политическа намеса. Това са само част от препоръките на Европейската комисия (ЕК) към България в доклада за напредъка в правосъдието и вътрешните работи, представен в сряда.

Освен сериозни критики за ситуацията у нас, Брюксел отправя и конкретни предложения по отношение на съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност.

ЕК посочва, че правилата за назначенията трябва да се прилагат с по-голяма яснота и прозрачност.

"Ще трябва серия от случаи, в които професионализмът и почтеността да са основни при назначения, за да се възстанови доверието на обществеността", е изводът на комисията.

България ще трябва да утвърди набор от обективни стандарти за оценки и повишения, с акцент върху качествата, почтеността и прозрачността, както и да се въведе система за наблюдение и оценка на прилагането на тези стандарти при отчитане на спецификата на функциите на съдиите, прокурорите и следователи. В този процес трябва да бъдат привлечени професионални сдружения и други заинтересовани страни.

Трябва да се осигурят гаранции за интегритета и прозрачността на системата за разпределение на делата в рамките на съдебната система чрез система за случайно разпределение, проверена от независими експерти. Необходими са общи правила за прилагане на системата, които да се прилагат за всички съдилища.

Инспекторатът на ВСС трябва да действа по проактивен начин за насърчаване на интегритета и ефикасността на съдебната система. Освен това трябва да се установи ясна процедура ВСС да реагира публично в случаи на политическа намеса в съдебната система и прокуратурата.

От ЕК посочват, че трябва да се актуализира стратегията за реформа на съдебната система, за да се даде насока и тласък на реформите.

България трябва да изпълни плана за действие на прокуратурата и да го вкара в по-широка реформа на съдебната система. ВСС трябва да предприеме конкретни мерки за решаване на проблема с неравномерното натоварване между съдилищата и магистратите по обективен начин.

Стратегията трябва да включва годишен доклад за напредъка от ВСС и поставянето на цели за следващата година, за да се увеличи прозрачността на процеса.

Трябва да бъде осигурен и достъп до участие на всички значими неправителствени организации и професионални организации при определянето и наблюдението на стратегиите за реформи.

ЕК отбелязва, че трябва да бъдат установени и ясни процедури, стандарти и санкции, които да осигурят последователни дисциплинарни решения.

Трябва да бъдат затворени и вратичките при ефективното изпълнение на съдебните решения, като например възможностите за укриване и избягване на присъда или неприлагане на финансови санкции, определени в съда.

"Постигнете конкретен напредък по електронното правосъдие като средство за подобряване на ефективността, прозрачността и последователността на съдебния процес", отбелязват още от ЕК.

По отношение на корупцията ЕК препоръчва една единствена институция да бъде натоварена със задачата да координира борбата срещу корупцията, за да подпомага и координира усилията в различните сектори.

ЕК съветва България да предприеме и стъпки за намаляване на риска от корупция при процедури за обществени поръчки, като ги направи по-прости и по-прозрачни.

Освен това трябва да се прегледат процедурите за конфликт на интереси, така че да се гарантира тяхната ефективност и безпристрастност, както и надеждността на механизма за санкциониране.

Във връзка с борбата с организираната престъпност ЕК съветва България да изготви и приложи екшън план, позовавайки се на дългоочаквания независим и обширен анализ на провалилите се дела, придружен от програма с конкретни мерки, отнасящи се към всички аспекти и фази на правоприлагането и съдебната система.

Особено внимание трябва да се обърне и на проблема с високопоставени обвиняеми, изчезващи преди съдебното решение, като ясно бъде посочена отговорността за всякакви провали

Трябва да се развие и ясна политика по отношение на връзката между Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) и органите, занимаващи се с организираната престъпност в други държави-членки.

Освен това трябва да се гарантира, че Специализираният съд за организирана престъпност и прикачената към него прокуратура могат да се концентрират върху случаите, които са от обществена значимост.

Трябва да се осигури и необходимото сътрудничество между Комисията за конфискация на активи и съответните правоприлагащи институции. Да се извърши независима оценка на новия закон за конфискация на активи и ефекта му до лятото на 2014.

mediapool.bg