Кламер БГ - Новини: Нови правила за обществените поръчки в ЕС залагат на качество и иновации

Нови правила за обществените поръчки в ЕС залагат на качество и иновации

Европа

|
Ср, 15 Ян 2014г. 17:42ч.
Нови правила за обществените поръчки в ЕС залагат на качество и иновации

Нови правила на Европейския съюз за провеждане на обществените поръчки слагат "край на диктатурата на най-ниската цена" и извеждат като най-важни критерии за избор на офертите качеството на предлаганата услуга, екологичното й въздействие, социалните аспекти и иновациите, но естествено ще се взимат предвид и цената и срока на живота на закупеното оборудване. Променя се и възлагането на концесионни договори, след като новото законодателство бе одобрено от Европейския парламент в сряда.

Така ще се осигури по-добро качество и стойност за парите, когато обществените органи поръчват или възлагат строителни работи, стоки или услуги, съобщават от Европарламента. Също така ще се улеснят малките и средните фирми при наддаването и ще включат по-строги разпоредби за участие на подизпълнители.

Новото законодателство преразглежда настоящите правила на ЕС за обществените поръчки. За първи път се установяват общи стандарти на ЕС по отношение на договорите за концесия, за стимулиране на лоялна конкуренция и за гарантиране на най-добрата стойност за парите, чрез въвеждане на нови критерии за възлагане, които поставят по-силен акцент на опазването на околната среда, социалните аспекти и иновациите.

Обществените органи изразходват около 18% от БВП за строителни работи, стоки или услуги, което превръща поръчките в мощен лост за постигане на специфични обществени цели.

"Новите правила изпращат силно послание към гражданите, които имат право да видят обществените пари ефективно използвани“, заяви докладчикът за обществените поръчки Марк Тарабела.

"Новите правила за договорите за концесии са насочени към засилване на вътрешния пазар. Те създават здрава икономическа среда, от която ще се възползват всички участници - публичните власти, икономическите оператори и, в крайна сметка, гражданите на ЕС. Правилата на играта вече ще бъдат известни на всички“ добави Филип Жювен, докладчик за концесиите.

Най-добро съотношение качество/цена

Благодарение на новите критерии за "икономически най-изгодна оферта“ (MEAТ) в процедурата по възлагане, обществените органи ще бъдат в състояние да поставят по-силен акцент върху качеството, екологичните съображения, социалните аспекти или иновациите, докато в същото време вземат предвид цената и жизнения цикъл на закупеното. "Новите критерии ще сложат край на диктатурата на най-ниската цена и за пореден път ще направят качеството основен въпрос“, обясни Тарабела.

Депутатите успешно подкрепиха въвеждането на изцяло нова процедура за насърчаване на иновативните решения в областта на обществените поръчки. Новото "партньорство за иновации“ ще позволи на обществените органи да обявят търг за решаване на конкретен проблем, без да предопределят техническото решение, като по този начин се дава възможност на изпълнителя и възложителя да излязат заедно, с иновативни решения.

По-малко бюрокрация и по-лесен достъп

Европейски единен документ за обществени поръчки ще опростява процедярата, като само спечелилият участник ще трябва да предоставя оригинални документи. Това би трябвало да намали административната тежест за предприятията с над 80%, според оценки на Еврокомисията. Новите правила ще насърчат също разделянето на договорите на обособени позиции, за да направят по-лесно наддаването за по-малките фирми.

Мерки срещу необичайно ниски оферти

За да се преборят със социалния дъмпинг и за да се гарантира, че правата на работниците се спазват, новите закони ще включват правила за възлагане на подизпълнители и по-строги разпоредби за "необичайно ниски оферти“. Изпълнителите, които не спазват трудовото законодателство на ЕС, могат да бъдат изключени от наддаването.

В споразумението за новите ЕС правила за концесии се подчертава, че държавите членки остават свободни да решават как да бъдат извършени публичните услуги и строителни работи — дали да бъдат възлагани на външни, частни изпълнители или извършвани самостоятелно. Новата директива "не изисква приватизация на държавните предприятия, които предоставят услуги на обществото“, добавя текстът. В допълнение, депутатите признаха спецификата на водата като обществено благо и приеха изключването на този сектор от приложното поле на новите правила.

Директивите ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. След тази дата държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да приложат разпоредбите на новите правила в националното законодателство.

mediapool.bg