Кламер БГ - Новини: Търсене

Препоръчано

Защитна маска с филтър с активен въглен от костилки от кайсия не пропускат вируси с големина подобна на коронавирусите. Има готовност да се произвеждат по 30 хил. – 40 хил. дневно от тези маски. Т...
Започва изпълнението на 340 проекта по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от над 143 млн. лв. Договорите на бе...
Намалени са обемите вода, която водоснабдителните дружества и предприятията в страната имат право да ползват от язовирите за питейни нужди през февруари, съобщиха от Министерството на околната сре...
Голям интерес от страна на собственици на малки частни гори да ги продадат на държавата отчете Министерството на земеделието, храните и горите. Общо подадените заявления до шестте държавни горски ...