Кламер БГ - Новини: "Златни" шансове разпалват предприемаческия дух в Крумовград

"Златни" шансове разпалват предприемаческия дух в Крумовград

Мини в бъдещето

|
Пет, 18 Авг 2023г. 08:08ч.
"Златни" шансове разпалват предприемаческия дух в Крумовград

Фондът за местни инициативи е отворил възможност на редица хора за собствен устойчив бизнес, сн. Дънди Прешъс Металс

Крумовград е мястото, което разбива на пух и прах твърденията от преди години как една голяма компания иска да източи ресурсите на България и да остави след себе си разруха. Четири години след откриването на най-новия рудник в България, изграден в последните 40 години у нас, градът ври и кипи от живот и динамика. Златната мина на "Дънди Прешъс Металс" не само е върнала обратно в родните им места над 50 души, които дотогава са били гурбетчии, но е успяла да събуди предприемаческия дух на местните хора и да подпомогне създаването на редица бизнеси, които устойчиво да работят, да се развиват и да осигуряват поминък дори след като златната руда под "Ада тепе" бъде изчерпана.

Семейства с малки деца, млади хора и накацали по пейките на сянка пенсионери – това привлича вниманието в града. Центърът е модерен, сградите изглеждат добре, улиците са новоасфалтирани, обществената инфраструктура е добре развита улици.

В последните три години Крумовград влезе в класациите за икономически възход и значително покачване на средната брутна заплата. Дори попада в топ 5 на общините в България, където средната заплата нараства с 89% за периода 2017-2021 г.

Това в огромна степен се дължи на заработилата златна мина, но значителен допълнителен принос в социално-икономическо отношение за общината има и създаденият през 2019 г. съвместно от "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД и местната власт Фонд за подкрепа и подпомагане на микро-, малък и среден бизнес.

С грантово финансиране от 5 млн. долара, осигурени от "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД, и същата сума във вид на заем с преференциални услови, отпуснат от "Райфайзенбанк" (сега KBC), фондът стимулира местната заетост, развитието на умения и квалификации, стимулира развитието на местен бизнес и насърчава обществената подкрепа за инфраструктура, околна среда и туризъм.

Целта на фонда е в рамките на 8 години, колкото е продължителността на живота на най-новия рудник в страната "Ада тепе", да подпомогне създаването и укрепването на бизнес, който ще продължи да съществува и след приключване на минната дейност. С тази социална иновация минното дружество "Дънди Прешъс Металс Крумовград" инвестира в укрепването на предприемачеството в община Крумовград и създаването на устойчив бизнес, който да продължи да задържа местните хора, които рудодобивът е привлякъл обратно към родните им места.

За четирите години, в които функционира, фондът е спомогнал за създаване и запазване на близо 130 работни места, които не са пряко свързани с минното дело. Реализирани са 40 проекта за над 4.5 млн. лева.

Сред най-новите осъществени предприемачески идеи е денталното студио на сестрите д-р Ирена Пачева и д-р Миглена Пачева. С подкрепата на "Дънди Прешъс Металс" и Фонд за микро, малък и среден бизнес те оборудваха индивидуални кабинети, където предоставят модерно стоматологично лечение на жителите на Крумовград и съседните общини.

Зъболекарският кабинет на сестрите Пачеви

Наред с новосъздадените работни места и свързаните с тях преки и косвени икономически ползи, проектите подобряват сградния фонд и цялостния облик на общината. Благодарение на средствата от фонда, в града се предлагат геодезически услуги, ветеринарна помощ, производство на мебели и детайли от дърво, пекат се закуски и специализирани тестени изделия. Увеличен е също така капацитетът на съществуващи предприятия на алуминиева и ПВЦ дограма, произвеждат се пелети.

Цехът за пелети в Крумовград, сн. Дънди Прешъс Металс

Набират скорост оранжериите за хидропонно отглеждане на марули, създаде се и се разширява капацитетът за отглеждане и поддържане на зелени площи. Един от последните одобрени проекти предвижда затваряне на цикъла от производство на селскостопанска продукция до реализиране на готови, консервирани продукти от зеленчуци. Очаква се това да създаде нови над 20 работни места и е свързан с преработване на местна селскостопанска продукция.

"Като компания имаме предимството да се променяме в движение. Колкото и да има рутина в производството, ние не сме хора, които работят в рутина. В "Дънди Прешъс Металс" не можем да работим "в рамка". В това ни е силата", коментира генералният мениджър на "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД Любомир Хайнов.

"Когато нямаме лукса на дългия хоризонт пред нас, трябва да бъдем креативни както в производствена сфера, така и в социалната. Успешни сме, защото търсим промяната и непрекъснатото усъвършенстване. Благодарение на инвестираните средства не само всеки служител в компанията има възможност да се докосне до най-доброто в световната минна индустрия, а всеки жител в районите, където работим може да разбере колко много се е променила минната индустрия. Когато работим в партньорство можем да сътворим нещо качествено ново и добро", допълва той.

mediapool.bg