Кламер БГ - Новини: Намаляват желаещите да стоят нови жилища, расти интересът към офис сградите

Намаляват желаещите да стоят нови жилища, расти интересът към офис сградите

Имоти

|
Пон, 03 Ноем 2014г. 14:02ч.
Намаляват желаещите да стоят нови жилища, расти интересът към офис сградите

Желаещите да строят нови жилища и други сгради намаляват, но интересът към административни и офис сгради е нараснал през третото тримесечие на 2014 г., сочат обявени в понеделник данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.3%, жилищата в тях - с 0.6%, а застроената им площ - с 3.8%.

При административните сгради обаче е регистриран ръст от 10.6% на издадените разрешителни за строеж, а тяхната площ е със 74% повече спрямо края на юни. Интересът към други сгради намалява с 6.8%, докато разгънатата им застроена площ е повече с 21.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 11.4%, жилищата в тях - с 8.5%, а разгънатата им застроена площ - с 9.3%., сочат данните на НСИ Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, са по-малко със 7.1%, но тяхната застроена площ нараства със 7.7% спрямо година по-рано. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 13.8%, а разгънатата им застроена площ - с 13.7%.

Най-много разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 133, Бургас - 130, Варна - 120, Пловдив - 81, и София - 66. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 986, Бургас - 674, Варна - 482, Пловдив - 388, и Кърджали – 146.

През третото тримесечие на 2014 г. е започнал строежът на 600 жилищни сгради с 1 715 жилища в тях и с 219 906 кв. м обща застроена площ, на 22 административни сгради/офиси с 21 475 кв. м РЗП и на 557 други сгради с 329 249 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 26.1%, броят на жилищата в тях - с 23.2%, а общата им застроена площ - с 31.0%. Започнатите административни сгради са по-малко с 8.3%, но общата им застроена площ нараства с 25.2%. Броят на започнатите други сгради намалява с 3.0%, докато тяхната РЗП се увеличава с 48.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 12.7%, жилищата в тях - с 9.5%, а разгънатата им застроена площ намалява с 25.2%. Спад се наблюдава и при броя на започнатите административни сгради - с 47.6%, но тяхната РЗП се увеличава с 30.2%. Започнатите други видове сгради бележат нарастване с 4.9%, а разгънатата им обща застроена площ - със 7.4%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 84 жилищни, 7 административни и 43 други сгради; Стара Загора - 54 жилищни и 43 други сгради; София - 51 жилищни и 42 други сгради; Варна - 64 жилищни и 26 други сгради; София (столица) - 47 жилищни, 3 административни и 22 други сгради (табл. 2 от приложението).

mediapool.bg