Кламер БГ - Новини: ЕК отново заяви, че подкрепя свободното движение на хора в ЕС

ЕК отново заяви, че подкрепя свободното движение на хора в ЕС

Европа

|
Ср, 15 Ян 2014г. 18:00ч.
ЕК отново заяви, че подкрепя свободното движение на хора в ЕС

В навечерието на предстоящия по-късно в сряда в Страсбург дебат за свободното движение на хора в ЕС Европейската комисия отново заяви, че подкрепя това основно право на европейските граждани, предава БТА, като се позовава на съобщение на ЕК.

В него се посочва, че над 14 милиона граждани на ЕС живеят за продължителен период в друга държава от Общността. От всички граждани на ЕС, живеещи в друга страна (мобилни граждани на ЕС) през 2012 година, 78 на сто са били в работоспособна възраст (15-64 години) спрямо 66 на сто от гражданите на съответната държава. Средното равнище на заетост е по-високо сред мобилните (67,7 на сто), отколкото сред местните граждани (64,6 на сто), се уточнява в съобщението.

Според предоставените данни, най-горещи поддръжници на свободното движение в ЕС са румънците (88 на сто), финландците и българите с по 79 на сто подкрепа. Най-скептични са гражданите на Кипър (51 на сто подкрепа), Великобритания (52 на сто подкрепа) и Латвия (60 на сто подкрепа). От 2005 до 2012 г. общият дял на икономически неактивните граждани, които променят местожителството си в рамките на ЕС, е намалял от 34,1 на сто до 30,7 процента.

Заложеното в договорите на ЕС право на свободно движение е неразделна част от единния пазар и ключов фактор за неговия успех, заявява комисията и допълва, че това право съществува от 60-те години на миналия век. Отбелязва се, че дискриминацията на основание на националност е забранена, особено що се отнася до достъпа до заетост, условията на труд, социалните придобивки и данъчните облекчения, достъпа до обучение, членството в синдикати, жилищното настаняване и достъпа на децата до образование.

Трудовата мобилност в ЕС е от полза не само за работниците, но и за икономиките на държавите. Тя е от полза за приемащите страни, тъй като позволява на предприятията да попълват свободни работни места, които иначе биха останали незаети, посочва ЕК.

Комисията уточнява, че тримесечният престой на гражданин на ЕС в друга държава от Общността е безусловен. След този период работниците и самонаетите, както и техните преки членове на семейството, имат право да пребивават без каквито и да било условия. Търсещите работа имат право да пребивават без никакви условия за период от шест месеца и дори повече, ако продължат да търсят работа в приемащата държава от ЕС и имат действителна възможност да бъдат наети.

Ако търсещи работа са се регистрирали като безработни в страната си на произход, те могат да получават от нея своите обезщетения в продължение на поне три месеца, през които търсят работа в новата страна.

След пет години непрекъснат законен престой гражданите на ЕС и членовете на техните семейства получават право да пребивават постоянно в приемащата страна от ЕС. Веднъж придобито, това право вече не е предмет на условията, приложими през предходните пет години. Граждани на ЕС, които пребивават законно в чужда държава от Общността, трябва да получават същото отношение, както гражданите на държавата, където са се заселили.

Те имат право на обезщетения, както и на социални придобивки и данъчни облекчения, включително социално подпомагане, също както гражданите на приемащата страна. По закон приемащата страна от ЕС не е длъжна да предоставя социална помощ на икономически неактивни граждани през първите три месеца от пребиваването им.

На практика няма вероятност икономически неактивни граждани на ЕС да могат да получават социални помощи, тъй като, за да придобият право да пребивават в съответната страна, те първоначално трябва да покажат на националните органи, че разполагат с достатъчно средства за това, пояснява ЕК. Ако въз основа на индивидуална оценка властите заключат, че съответните граждани са станали неприемлива тежест, те могат да прекратят правото им на пребиваване.

Комисията цитира официални данни за миналата година, които показват, че икономически неактивните мобилни граждани на ЕС са много малък процент от получателите на помощи. Ефектът от заявленията за подобни обезщетения върху националните бюджети за социално подпомагане е много слаб, заявява ЕК. Резултатите неизменно сочат, че мобилните работници са нетни вносители в държавния бюджет на страната домакин, се отбелязва в съобщението.

В него се уточнява се, че европейските власти разполагат със средства за предотвратяването на злоупотреби със свободното движение. След като оценят всички свързани обстоятелства и в зависимост от сериозността на нарушението (например подправяне на документ, фиктивен брак с участието на организираната престъпност), националните органи могат да стигнат до заключението, че даден гражданин представлява действителна, продължителна и достатъчно сериозна заплаха за обществения ред, и на това основание да издадат забрана за влизане в допълнение на заповедта за експулсиране, като по този начин забранят повторното влизане на съответния нарушител на територията за определен период от време.

mediapool.bg