Кламер БГ - Новини: Държавата в акция за събиране на 1.9 млрд. лв. глоби

Държавата в акция за събиране на 1.9 млрд. лв. глоби

България

|
Пет, 10 Ян 2014г. 12:59ч.
Държавата в акция за събиране на 1.9 млрд. лв. глоби

Държавата ще започне през 2014 година кампания по събирането на близо 1.9 милиарда лева от наложени глоби на гражданите, стана ясно в петък по време на отчетната пресконференция на правосъдния министър Зинаида Златанова. Първата крачка ще бъде промяна в закона, с която ще се даде право на държавните съдебни изпълнители да водят делата по прибирането на глобите.

Главницата по сумата, натрупана от глоби, е 1.2 милиарда лева. Останалите 700 милиона лева са лихвите по тях. Реално сумата от неприбраните глоби от държавата е много по-голяма, но за тези над въпросните 1.9 милиарда лева е изтекла давността. В момента почти липсват изпълнителни дела за събирането на наложените от държавните институции глоби заради малкия финансов интерес и липсата на желание от страна на частните съдебни изпълнители да работят по тях.

В същото време държавните съдебни изпълнители стоят без работа, защото бизнесът съвсем естествено се ориентира към частното съдебно изпълнение, които има много по-големи финансови стимули да събира дълговете.

"Глобите трябва да бъдат събирани, защото в противен случай се създава чувство за ненаказуемост и определени лица се поощряват да извършват по-малки и по-големи нарушения", коментира заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева.

Другата инициатива на правосъдното министерство ще бъде да се вкара в ред частното съдебно изпълнение. Сапунджиева обясни, че получава множество жалби от граждани, които обвиняват съдебните изпълнители в прекрачване на процедурите в опит бързо да бъдат събрани поверените им дългове. За тази цел министерството смята да засили ролята на инспектората към министерство, който единствен има правомощия да проверява работата на съдебното изпълнение, нотариусите и съдиите по вписванията. Инспекторите ще бъдат поощрени с увеличаване на заплатите.

"Мога да ви кажа, че състоянието на частното съдебно изпълнение е същото, каквото е състоянието и на българското общество", многозначително обясни Сапунджиева, която доскоро беше член на комисията за конфликта на интереси. Тя каза, че все пак има и съдебни изпълнители, които стриктно спазват правилата при своята работа.

Министерството смята да създаде досие за всеки един частен съдебен изпълнител, в което ще бъдат отбелязвани всичките проверки, дисциплинарни проверки и наказания.

Институцията отчете още двойно намаляване на разрешенията за получаване на българско гражданство през 2013 година в сравнение с 2012 година. Правосъдният министър Зинаида Златанова обясни това със стриктното спазване на законовите изисквания. През 2012 година министерството е предложило общо 17 329 души за издаване на укази за българско гражданство. През 2013 година техният брой вече е 8285 души.

Основната промяна е в системата за проверка на удостоверенията, които молителите използват, за да докажат българския си произход. Сега вече се изискват и удостоверения от властите на техните държави, че представените основни документи не са фалшиви.

"Българското гражданство и българските деца не са продан", обобщи Златанова политиката на министерството в областта на осиновяванията и даването на гражданство.

mediapool.bg