Кламер БГ - Новини: Децентрализират Пристанищна инфраструктура
Морски вести

Децентрализират Пристанищна инфраструктура

Морски вести

|
Четв, 02 Ян 2014г. 12:26ч.
Децентрализират Пристанищна инфраструктура

Пристанище Варна

Дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” ще бъде децентрализирана. Това е основната цел на измененията и допълненията в правилника за устройството, функциите и дейността на ДППИ, който в момента е предложен за обществено обсъждане, сочи справка на Maritime.bg.

Мотивите за измененията включват и ясното очертаване на функциите на клоновете и правомощията на техните ръководители с цел превръщането им в ефективни териториални поделения. Те вече ще осъществяват дейността на предприятието при съобразяване с конкретните особености на пристанищната инфраструктура и дейността на икономическите оператори на съответните пристанища.

Измененията предвиждат създаване на нов орган – Стопански съвет, който ще подпомага дейността на Управителния съвет на ДППИ, и ще се състои от шефовете на териториалните поделения на предприятието, включително директора на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост”.

Стопанският съвет ще има задачата да подготвя седемгодишната програма за изграждане, реконструкция, рехабилитация, поддържане, развитие и управление на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Освен това ще изготвя и обсъжда годишната инвестиционна програма на предприятието. Стопанският съвет ще заседава два пъти годишно.

Maritime.bg припомня, че заявката за децентрализиране на Пристанищна инфраструктура бе направена лично от министъра на транспорта кап. Данаил Папазов в средата на миналата година, при първата му официална среща с представителите на морския бизнес и неправителствени организации от сектора. Още тогава, а и преди това – в качеството си на шеф на Пристанище Варна, Папазов нееднократно е заявявал, че трябва да бъде дадена свобода за вземане на оперативни решения в регионалните звена, както на ДППИ, така и в ИАМА.

Вижте още:
Кап. Мирослав Петров: Актуализираме генералните планове на пристанищата до края на 2014 г 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” управлява собствеността на 15пристанищни терминала, разположени в българската част на река Дунав и 11 по черноморския бряг. Те

се простират на територията на 25 общини, на площ над 6 550 000 кв.м. Националната пристанищна система разполага с кейов фронт с обща дължина 13 076 м в морските пристанища и 7 862 м в речните пристанища и 152 корабни места.

Maritime.bg – Курс