Кламер БГ - Новини: Търсене

Препоръчано

Оценките на експертите за успешно пласираните във вторник две емисии външен дълг на обща стойност 5 млрд. лв. не са еднозначни. Докато някои смятат операцията за много успешна и навременна, други ...
Два дни след като медиите съобщиха, че правителството емитира дълг от 5 млрд. лв. на международните пазари, финансовият министър Кирил Ананиев на ултраизвънреден брифинг обяви новината официално. ...
Винените лозя в България до 2030 г. ще могат да нарастват с по 1% годишно спрямо съществуващите площи към 31 юли на предходната година. Така на годишна база ръстът им ще е около 6000 дка. Това ста...
Съблюдаването на върховенството на закона е проблем №1 пред чуждестранните инвеститори у нас. Корупцията е ендемична, особено по отношение на големите инфраструктурни проекти и в енергийния сектор...