Кламер БГ - Новини: Брюксел ще подкрепя производството на ток от океана

Брюксел ще подкрепя производството на ток от океана

Greenpool

|
Пон, 20 Ян 2014г. 18:39ч.
Брюксел ще подкрепя производството на ток от океана

Нов план за действие в подкрепа на по-нататъшното развитие на възобновяемите морски източници и използването на енергията от океана в енергийния сектор в Европа, представиха в понеделник еврокомисарите по морското дело Мария Даманаки и по енергийните въпроси Гюнтер Йотингер.

Според документа в рамките на следващите две години трябва да се създаде Форум за енергията от морски източници, в който заинтересованите страни да работят заедно за изграждане на мощности и за насърчаване на сътрудничеството. През 2016 година пък трябва да се изработи пътна карта за развитието на този сегмент от производството на енергия.

В плана се посочва, че в момента десет европейски държави разполагат с 5 гигавата морски мощности, разположени в 55 офшорни парка. Произведената от тях енергия покрива 0.5 процента от потреблението в Европа. До 2020 година се очаква мощностите да стигнат 43 гигавата и да покриват 3 процента от европейската консумация на ток.

Според Брюксел въвеждането на мощности за производство на ток от вълните в океана трябва да се подкрепя заради високите цени на тези технологии, трудния достъп на специализираните кораби до пристанищата и сложното изграждане на мрежата за пренос на енергията, която обаче е чиста и ще намали с 80-95 на сто изхвърляните въглеродни емисии във въздуха до 2050 година. Освен това ще се създадат между 10 500 и 26 500 нови работни места в Европа до 2035 г.

Целта на плана е този нов сектор на "морската енергия“ да може да извърви пътя до пълна индустриализация. От обхвата му обаче е изключено производството на ток от вятърни генератори, разположени в морето.

"Трябва да помогнем на сектора на морската енергия да се развие напълно, за да можем с помощта на иновациите да използваме неговия потенциал, като същевременно осигурим чиста и възобновяема енергия за Европа“, коментира комисар Даманаки

Според Йотингер целта е да се насърчат технологичните иновации и да се постиганат целите, залегнали в стратегията "Европа 2020“, както и в по-широк план.

Наличните в световен мащаб морски енергийни ресурси превишават както настоящите ни, така и прогнозните бъдещи енергийни потребности. Енергията може да се добива в много форми, например чрез използване на енергията на морските вълни и на морските течения, посочват от Европейската комисия.

Освен това, според Брюксел, морската енергия може да спомогне да се балансира производството на енергия от други възобновяеми източници, като например вятърна и слънчева енергия, за да се осигури непрекъснато комбинирано подаване в електроенергийната система на електроенергия от възобновяеми източници.

mediapool.bg