Кламер БГ - Новини: Брюксел смекчи енергийните и климатични си цели до 2030 г.

Брюксел смекчи енергийните и климатични си цели до 2030 г.

Greenpool

|
Ср, 22 Ян 2014г. 19:51ч.
Брюксел смекчи енергийните и климатични си цели до 2030 г.

Европейската комисия представи в сряда своите дългосрочни амбиции в областта на климата и енергетиката, които поставят по-малко строги цели в сравнение с миналото, заради тежките икономически условия и нуждата от ограничаване на ръста на енергийните цени, предаде Ройтерс в сряда.

Новият план предвижда до 203 г. да се намалят емисиите на парникови газове с 40% спрямо равнището от 1990 г., делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в целия ЕС да е да е най-малко 27%., а в сферата на енергийната ефективност целите са по-амбициозни.

От "Гийнпийс" определиха плана като "разочароващ", американската ядрена компания "Уестингхаус" пък изрази безпокойство от подкрепата за ВЕИ и призова за неутралитет на Брюксел относно технологиите в енергетиката.

Целта на рамката е да се стимулира непрекъснатият напредък към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна и сигурна енергийна система, която гарантира наличието на енергия на достъпни цени за всички потребители, повишава сигурността на енергийните доставки за ЕС, намалява зависимостта от вноса на енергия и създава нови възможности за растеж и работни места, като се отчитат потенциалните ценови въздействия в дългосрочен план, отбелязва Еврокомисията.

Съобщението е придружено от законодателно предложение за създаването през 2021 г. на резерв за пазарна стабилност за схемата за търговия с емисии на ЕС. С него трябва да се реши проблемът с излишъка от квоти за емисии, натрупан през последните няколко години, като устойчивостта на системата спрямо значителни сътресения ще се подобри с въвеждането на автоматично регулиране на предлагането на квоти за продажби чрез търг.

В документа се посочва, че от 2008 г. насам се наблюдава поскъпване на енергията в почти всички държави от ЕС - главно поради данъци и налози, но и поради по-високите разходи за разпределителни мрежи. Задаването на цел за енергията от възобновяеми източници на равнище ЕС е необходимо, за да може да се поддържа постоянно равнище на инвестиции в сектора и задържане на разходите за енергия.

Комисията предлага и няколко основни показатели, които да послужат за оценка на напредъка. Те се отнасят например за разликите в цените на енергията между основните търговски партньори, диверсификацията на предлагането и използването на местни енергийни източници, както и за капацитета на междусистемните връзки между държавите от ЕС.

Рамката за политиките в периода до 2030 г. включва нова система за управление, която се основава на национални планове за конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергетика. Те ще бъдат изготвени от държавите членки по общ подход, който ще повиши гаранциите за инвеститорите, ще предостави по-голяма прозрачност и ще засили съгласуваността, координацията и наблюдението на равнище ЕС.

Недоволство на зелените

"Изглежда, че сделка има само за големите енергийни компании, които произвеждат мръсна енергия. Европейските граждани ще платят цената – по-малко зелени работни места, повече внос на скъпи изкопаеми горива и по-къси животи, заради замърсяване", коментира Махи Сидероу от офиса на "Грийнпийс" в Брюксел.

Според организацията целта за намаляване на парниковите емисии с 40% до 2030 г. е недостатъчна, ако ЕС иска да се задържат климатичните промени до безопасни нива. Такава цел няма да може също така да съживи пазара с емисии. Изследванията показват, че освен ако пазарът на емисии не е фиксиран – той ще отслаби целта за 2030 г. със 7%, което означава, че всъщност целта за свиване на замърсяването на въздуха е само 33%.

Забавят се и ВЕИ-целите, смятат зелените. Това ще доведе до забавяне на нвестициите и ще отслаби способността на Европа да трансформира енергийната си система. Ще има ограничено въздействие върху зависимостта на Европа от внос на изкопаеми горива и ще остави европейците и бизнеса изложени на променящи се енергийни цени.

"Грийнпийс” призовава за обвързващи цели за намаляване на емисиите с 55%, за увеличаване на дела на ВЕИ с 45% и за цел за увеличаване на енергийната ефективност до 40% до 2030 г.

Макар и да изрази принципната си подкрепа за новата европейска енергийна политика, "Уестингхаус" изрази безпокойство от възможните непредвидени последствия от предложението 27% от енергията да бъде произвеждана от възобновяеми източници.

"Технологично неутралната политика за климата и енергията ще даде възможност на Европа за ефективно постигане на заложените цели. По този начин ще се избегнат проблемите, резултат от различни цели и несъответствия между политиките за парниковите газове и ВЕИ като нелоялната конкуренция за ниско-въглеродни технологии, неработещи пазарни механизми, високите разходи и неправилно функциониращата схема да търговия с емисии.

Нисковъглеродното бъдеще на Европа трябва да достави енергия на достъпни цени, да насърчава заетостта и да подкрепя растежа, допълва компанията в своето становище.

mediapool.bg